Wracają podręczniki...

 

Wracają podręczniki. Jest ich coraz więcej. Ułożone w stosy zaczynają zajmować kolejne stoliki, a nawet podłogę. Czas na odpoczynek! Pracowały z uczniami rzetelnie, przekazywały wiedzę, podsuwały wartościowe teksty, prezentowały zdjęcia i rysunki. Zadawały również pytania - łatwiejsze i trudne! One również zasłużyły na wakacje!

Przejrzeliśmy niektóre podręczniki i proponujemy zgadywankę. Czy wiecie, z których podręczników pochodzą te teksty? Do jakich przedmiotów służą?

1. Dokończ zdanie: Ułamek, którego licznik jest większy od mianownika nazywa się ułamkiem ________________.

2. Ćwiczenie 4. Przerysuj do zeszytu przedstawione rzutowanie brył. Każdy rysunek uzupełnij rzutem na rzutni III. Możesz skorzystać z przykładu z ćwiczenia 3 ze strony 43. 

3. Okres napoleoński: Podboje Napoleona s. 226, Po III rozbiorze Polski s. 234, Księstwo Warszawskie s. 240.

4. Roślinożercy zjadają soczyste łodygi, liście i owoce różnych roślin, a czasami też korę drzew. Tak odżywiają się na przykład łosie, jelenie i sarny. 

5. Chodź zawsze po chodniku lub drogą dla pieszych. Idź prawą stroną chodnika lub drogi dla pieszych, ponieważ na nich obowiązuje ruch prawostronny. 

6. Last year, my friend Tim and I visited Thailand. Our first stop was the capital, Bangkok. 

7. Dowodem na istnienie atomów i cząsteczek jest zachodzące w przyrodzie zjawisko dyfuzji, w wyniku którego substancje, będące ze sobą w bezpośrednim kontakcie, mieszają się. Przykładem może być zapach ciasta rozchodzący się w powietrzu po całym domu. 

8. Holenderski uczony Simon Stevin odkrył, że ciśnienie przy dnie naczynia nie zależy wprost od ciężaru cieczy, ale od wysokości słupa cieczy. 

9. ... surfer sur Internet en classe, ...lire des magazines au lit, ...regarder un film le samedi, ...faire ses devoirs sur l'ordinateur.